Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwanie zaawansowane

Organa Spółki

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzeniem Wspólników jest  organ uchwałodawczy, stworzony przez wszystkich wspólników oraz ich przedstawicieli. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników zawarte są w art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w Umowie Spółki. 

Zgromadzenie Wspólników tworzą: Burmistrz Drezdenka, jako przedstawiciel większościowego pakietu udziałów oraz pozostali udziałowcy, którymi są obecni i byli pracownicy Spółki, oraz ich spadkobiercy. 

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej PGKiM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku wchodzą:

  • Marcin Machyński - przewodniczący
  • Marek Gadomski - V-ce przewodniczący 
  • Dorota Strzesak - sekretarz
  • Izabela Górska - Machyńska – członek
  • Ireneusz Fotek - członek

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zarząd Spółki

Maciej Bugara – Prezes Zarządu

Zarząd powołany jest na czas nieoznaczony. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zasady i tryb działania Zarządu  określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd, a  zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kowalik

Data wytworzenia:
09 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Kowalik

Data publikacji:
09 wrz 2022, godz. 13:00

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kowalik

Data aktualizacji:
09 wrz 2022, godz. 13:47