Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwanie zaawansowane

Rejestry i Ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposób udostępniania danych w nich zawartych:

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • rejestr kontroli
 • rejestr kontroli sanitarnej
 • rejestr upoważnień dla pracowników 
 • ewidencja wydawanych druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja spraw sądowych z powództwa Spółki
 • rejestr umów
 • rejestr umów w trybie ustawy o Zamówieniach Publicznych
 • rejestr zarządzeń Prezesa Zarządu Spółki
 • rejestr uchwał Zarządu Spółki
 • rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki
 • ewidencja kontrahentów
 • rejestr wydawanych warunków technicznych wraz z uzgodnieniami dokumentacji projektowych
 • rejestr dokumentacji powykonawczej (protokoły)
 • rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • ewidencja wodomierzy i odczytów stanów wodomierzy
 • ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów
 • ewidencja umów na wywóz nieczystości
 • ewidencja wywozu odpadów płynnych
 • ewidencja zakupionego i zużytego paliwa oraz ogumienia
 • ewidencja wyposażenia, narzędzi
 • ewidencja ksiąg wieczystych osób pochowanych na cmentarzu w układzie rocznikowym i alfabetycznym
 • ewidencja grobów
 • rejestr wjazdów na cmentarz
 • rejestry i ewidencje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi
 • rejestr emerytów i rencistów
 • rejestr zatrudnionych pracowników
 • rejestr umów zleceń i umów o dzieło
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej.

Informacje publiczne znajdujące się w ww. rejestrach i ewidencjach, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kowalik

Data wytworzenia:
09 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Kowalik

Data publikacji:
09 wrz 2022, godz. 13:34

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kowalik

Data aktualizacji:
09 wrz 2022, godz. 13:51