Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwanie zaawansowane

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach PGKiM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku i może zostać niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności składania pisemnego wniosku.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

W sytuacji, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej innej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w takim przypadku Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Spółka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Spółka w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna - wniosek o udzielenie informacji publicznej (1) (DOC, 30.50Kb) 2023-11-22 13:45:26 1
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDF, 138.51Kb) 2022-09-09 12:14:22 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udzielenie informacji publicznej (PDF, 98.79Kb) 2022-09-09 12:14:22 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kowalik

Data wytworzenia:
09 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Kowalik

Data publikacji:
09 wrz 2022, godz. 13:34

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Zagdan

Data aktualizacji:
22 lis 2023, godz. 13:45